Formátování a úprava závěrečných prací

Závěrečnou práci naformátujeme přesně podle Vašich představ

Slider

Vaši práci naformátujeme přesně podle Vámi zadaných kritérií, ať už dle metodických požadavků školy nebo konkrétních informací, které nám v objednávce sdělíte. K naformátování a kontrole přijímáme téměř všechny druhy závěrečných, seminární nebo semestrálních prací. Správné formátování závěrečných prací je důležité i z hlediska budoucí úpravy těchto prací. 

Mezi naše nejčastější zákazníky patří především studenti vysokých a středních škol, ale není problém naformátovat a zkontrolovat i obyčejný dokument, který máte odevzdat, třeba svému nadřízenému.

Naše služby dělíme podle časové náročnosti

EASY

Jedná se o formální korekturu závěrečné práce. Zkontrolujeme za Vás již hotovou práci.

Časová náročnost do 24 hodin nebo individuálně.


Cena od 10 Kč/stránka

MEDIUM

Práci máte již zformátovanou, ale některé části je ještě potřeba doladit.


Časová náročnost do 48 hodin nebo individuálně.


Cena od 15 Kč/stránka

HARD

Kompletní naformátování práce. Nejvíce časově náročná služba.


Časová náročnost odpovídá počtu stran v práci a bude dohodnuta individuálně.

Cena od 20 Kč/stránka

EXPRESS

Kompletní naformátování práce v nadpozemské rychlosti vyhotovení.


Časová náročnost i cena dle požadavků klienta.

Základní služby

Podívejte se jaké služby pro Vás nabízíme

Tvorba obsahu

Správná tvorba obsahu je v dokumentu velmi důležitá, určitě nechcete obsah u rozsáhlejších dokumentů tvořit ručně.

Číslování stránek

Správné nastavení číslování stránek je nezbytné při tvorbě obsahu. V případě potřeby můžeme funkci nastavit tak, aby číslovala stránky až od určité části dokumentu.

Nadpisy a jejich číslování

Používání nadpisů dokáže velmi ulehčit práci zejména při orientaci v dokumentu a samozřejmě tvorbě obsahu.

Kontaktní formulář pro nezávaznou objednávku

Do kontaktního formuláře nám prosím napište počet stran práce a požadavané služby. Samotnou práci nevkládejte, tu posíláte až po závazném potvrzení objednávky.